Biopur-Alka

Biopur-Alka

Produktbeskrivelse

BIOPUR-ALKA er et alkalisk skumrengørings- og desinfektionsmiddel specielt udviklet til rengøring og desinfektion af procesudstyr, -lokaler og øvrige -materialer.

Kemiske og fysiske egenskaber
Udseende: Klar væske
Komponenter: Vand, non- og kationiske tensider og kompleksbindere
Density, g/ml (20 deg. C): ca.1.20
pH koncentrat: ca.13
pH 1% brugsopløsning: ca.12
Anvendelseskoncentration: 0.05-2% afhængig af opgaven

Anvendelsesområder

BIOPUR-ALKA kan anvendes til skumrengøring af alle typer overflader, hvor der under rengøringen ønskes en samtidig desinfektion, som er virksom overfor alle typer af bakterier, svampe og vira.

BIOPUR-ALKA er godkendt af Veterinærdirektoratet (J.nr. 1.5571-496/94).

Informationerne i denne publikation er baseret på vore egne undersøgelser og udviklingsarbejde, og er iht. vor bedste kendskab.
Brugere skal foretage deres egne test for at bestemme anvendeligheden af vore produkter til deres egen specifikke anvendelse. Indholdet i denne publikation skal ikke betragtes som en garanti af nogen art, udtrykt eller underforstået, og intet ansvar accepteres for krænkelse af noget patent.