CIP / Skum Rengøring

CIP / Skum Rengøring

CIP / Skum Rengøring

Smudset der aflejres i CIP-systemer kan inddeles i 4 hovedgrupper- protein, fedt, sukker og mineraler. I forbindelse med de forskellige bearbejdningsprocesser kan der foregå markant ændringer af smudset, hovedsagelig som følge af varmepåvirkning, hvilket giver ændrede aflejringer og mængder. Generelt kan følgende opdeling anvendes:

  • Lettere tilsmudset system, hvor besmudsningen hovedsagelig er på sin oprindelige form, d.v.s. protein, fedt, sukker og mineraler, og smudsmængden begrænset. Lettere tilsmudsede systemer er bl.a. råmælkstransport, lagertanke og koldmælksystemer.
  • Termisk tilsmudset system, hvor besmudsningen p.g.a. varmepåvirkningen består af polymeriseret fedt, forkullet sukker, denatureret protein og mineraler. Sammen med den øgede udfældning af især kalk giver dette svære belægninger, som ved temperaturer over 65 grader yderligere kan være egentlige fastbrændinger.
    Udover nævnte smudstyper findes der en række andre, som hver især afspejler den forudgående produktion, som bl.a. oste og smør produktion.

Der stilles derfor meget store krav til CIP-rengøringsmidler m.h.t. de belægninger der skal kunne fjernes, og ikke mindst, når det tages i betragtning, at rengøringsmidlerne nødvendigvis skal være meget lidt skummende og evt. skumdæmpende.

De væsentligste krav til et nyt CIP-rengøringsmiddel er udover at kunne leve op til de veterinære krav følgende:

  • I stand til at opløse og binde organisk og uorganisk (kalk) smuds i Cip-systemer som i dag rengøres med lud/lud+additiv og syre.
  • Den totale rengørindstid må ikke overskride den tid, der i dag går til ludrengøring plus vandskyl.
  • Skal kunne anvendes i alle nuværende CIP-systemer.
  • Skal kunne genbruges i lighed med luden.

Cleansolve er leveringsdygtig med en række prisbillige og højkvalitets 3. generations Cip-rengøringsmidler, der overholder ovenstående krav. Tilpasset systemets besmudsning, vil disse i langt de fleste tilfælde gøre syrerengøringen unødvendig, således at der opnås en besparelse både hvad angår vand- og tidsforbrug.