Grøn total

Grøn total

Grøn total

Produktbeskrivelse

GRØN TOTAL er et vegetabilsk olieprodukt der anvendes til alle rense-, smøre- og slipopgaver på asfaltværker.
GRØN TOTAL er vandafskyllelig og ikke korroderende.
GRØN TOTAL er let og helt biologisk nedbrydelig, selvkonserverende og selvseparerende.
GRØN TOTAL er lige godt sommer og vinter.

Faremærkning

GRØN TOTAL er ikke mærkningspligtigt.

R-sætninger: Ingen.
S-sætninger: Ingen.