Slipmidler asfalt

Slipmidler asfalt

Slipmidler til tromler

Cleansolve har lavet en serie miljørigtige produkter af vegetabilsk olieprodukt der anvendes til alle rense-, smøre-og slipopgaver. Det er let og helt biologisk nedbrydeligt, selvkonserverende og selvseparerende.

Vi har specielt udviklet produkter der er skånsom overfor polymere materialer såsom gummi og enkomponentlakker, ligesom det ikke opløser vejbelægning ved spild.