Clean S

Clean S

Clean S

Produktbeskrivelse

CLEAN S er et stærkt alkalisk vaskemiddel baseret på natriumhydroxid, og organiske kompleksbindere.

Anvendelsesområder

CLEAN S anvendes til CIP-rengøring af lukkede produktionssystemer samt i emnevaskere.
CLEAN S er godkendt af De Danske Veterinærmyndigheder (J. nr.1.5571-623/94)

Informationeme i denne publikation er baseret på vore egne undersøgelser og udviklingsarbejde, og er iht. vor bedste kendskab.
Brugere skal foretage deres egne test for at bestemme anvendeligheden af vore produkter til deres egen specifikke anvendelse. Indholdet i denne publikation skal ikke betragtes som en garanti af nogen art, udtrykt eller underforstået, og intet ansvar accepteres for krænkelse af noget patent.