Desinfektion

Desinfektion

Desinfektion

Det er den almindelige opfattelse, at den desinficerende virkning af kvaternære ammoniumsforbindelser overfor Gram-negative bakterier, tuberkelbakterier, bakteriespore og vira er meget utilstrækkelig.

Anvendelse af kvaternære ammoniumsforbindelser er derfor meget begrænset især inden for kritiske hygiejneområder såsom levnedsmiddelindustri og sundhedsvæsen.
Denne opfattelse er gyldig for en lang række af de almindeligt kendte kvaternære ammoniumsforbindelser, men der er undtagelser fra reglen.

Med en helt ny type af kvaternære ammoniumsforbindelser er det lykkedes Cleansolve at skabe en række desinfektionsmidler, der ikke har de dårlige egenskaber, der almindeligvis forbindes med kvaternære ammoniumsforbindelser og som i langt de fleste tilfælde kan erstatte desinfektionsmidler baseret på aldehyder, fenoler, halogener og oxiderende stoffer – endog med forbedret desinficerende virkning.