Desinfektionsmidlet

Desinfektionsmidlet

Desinfektionsmidlet

Produktbeskrivelse

DESINFEKTIONSMIDLET er et neutralt koncentreret desinfektions- og konserveringsmiddel baseret på biologisk nedbrydelige kationiske tensider.

Kemiske og fysiske egenskaber
Udseende klar: Klar, farveløs opløsning
Komponenter: Vand, kationiske tensider
Density, g/ml (20 deg. C): ca. 1.00
Anv. koncentration: 0,05 – 2,0% afh. af opgave
pH koncentrat: ca. 7.0
pH 1%-opløsning: ca. 7.0

Anvendelsesområder

DESINFEKTIONSMIDLET er virksomt overfor alle typer af bakterier, vira og svampe.
DESINFEKTIONSMIDLET kan anvendes til løsning af alle former for desinfektions- og konserveringsopgaver.
Veterinærdirektoratet har den 31. januar 1990 under journal nr. 5571-33/90 udtalt, at DESINFEKTIONSMIDLET må anvendes på de af Landbrugsministeriet til export autoriserede kødvarervirksomheder, på betingelse af at brugsanvisningen følges.

Med tilladelsen er der ikke taget stilling til den teknologiske effekt.
Veterinærdirektoratet har godkendt DESINFEKTIONSMIDLET til desinfektion af æg, maskiner, udstyr og lokaler på rugerier og leverandører hertil.
DESINFEKTIONSMIDLET er den 12. januar 1995 under j.nr. 6335-65/93, godkendt af Veterinærdirektoratet som desinfektionsmiddel til brug for desinfektion af apparatur og rekvisitter i mælkeproduktvirksomheder.
Brugsanvisningen skal følges.

Informationerne i denne publikation er baseret på vore egne undersøgelser og udviklingsarbejde, og er iht. vor bedste kendskab.
Brugere skal foretage deres egne test for at bestemme anvendeligheden af vore produkter til deres egen specifikke anvendelse. Indholdet i denne publikation skal ikke betragtes som en garanti af nogen art, udtrykt eller underforstået, og intet ansvar accepteres for krænkelse af noget patent.