Det sure infektionsmiddel

Det sure infektionsmiddel

Produktbeskrivelse

DET SURE DESINFEKTIONSMIDDEL er et surt desinfektions- og afkalkningsmiddel baseret på biologisk nedbrydelige kationiske tensider og organiske syre.

Kemiske og fysiske egenskaber
Udseende: Klar, farveløs opløsning
Komponenter: Vand, organisk syre og kationiske tensider
Density, g/ml (20 deg. C) ca. 1.20
Anv. koncentration: 0,05 – 2,0% afh. af opgave
pH koncentrat: ca. 2.0
pH 1%-opløsning: ca. 2.0

Anvendelsesområder

DET SURE DESINFEKTIONSMIDDEL er virksomt overfor alle typer af bakterier, vira og svampe.
DET SURE DESINFEKTIONSMIDDEL kan anvendes til løsning af alle former for desinfektions- og afkalkningsopgaver.

Veterinærdirektoratet har den 30. september 1992 under journal nr. 1.5571-3031/92 udtalt, at Det SURE DESINFEKTIONSMIDDEL må anvendes på de af Landbrugsministeriet til eksportautoriserede kødvarervirksomheder, på betingelse af at brugsanvisningen følges.
Med tilladelsen er der ikke taget stilling til den teknologiske effekt.

Informationerne i denne publikation er baseret på vore egne undersøgelser og udviklingsarbejde, og er iht. vor bedste kendskab.
Brugere skal foretage deres egne test for at bestemme anvendeligheden af vore produkter til deres egen specifikke anvendelse. Indholdet i denne publikation skal ikke betragtes som en garanti af nogen art, udtrykt eller underforstået, og intet ansvar accepteres for krænkelse af noget patent